ES PROJEKTAI

Pradedame vykdyti projektą „VšĮ „Renginių sala“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“

 

2022 m. birželio 27 d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-578 projektui „VšĮ „Renginių sala“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“ skirtas 130 022,80 Eur finansavimas pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“. VšĮ „Renginių sala“, kaip KKI produktų, skirtų vyresnio amžiaus žmonėms, atstovai, pabrėžia – rinkoje nėra pritaikyto įrankio, platformos, kuri būtų nukreipta ne tik į vyresnio amžiaus žmones, tačiau ir čia naudojamas turinys būtų pritaikytas atitinkamos grupės poreikiams. Verta pastebėti, jog rinkoje neegzistuoja alternatyvų, gebančių pasižymėti KKI turinio bei sprendimų nukreipimu į vyresnio amžiaus žmones, sudarant sąlygas autorinio, kitur niekur nenaudojamo, turinio prieinamumui (per tiesiogines transliacijas, įrašų kolekcijas, publikacijas, archyvinę audio medžiagą).

Projekto tikslas – naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

Įgyvendinant projektą, bus sukurta mažo biudžeto kultūrinių renginių bei archyvinės medžiagos transliavimui skirta platforma, nukreipta į vyresnio amžiaus bei socialiai atskirtas ir pažeidžiamas auditorijas. Nors platforma ir nepasižymės dirbtiniu intelektu ar kitomis inovatyviomis aukšto lygio technologijomis, platformos unikalumas ir aukšta pridėtinė vertė pasiekiama per unikalų ir niekur kitur nenaudojamą bei negalimą panaudoti KKI turinį, siekiant maksimaliai rezultatus nukreipti į tikslinę projekto auditoriją. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. kovo 31 d.

 

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0322 „VšĮ „Renginių sala“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.